Västmanlands skogar

Ett digitalt dialogmöte där vi
tydliggör länets prioriteringar i skogsprogrammet.

Den 3 juni 2020 hölls ett dialogmöte inom Västmanlands skogsprogram 

Med utgångspunkt från tidigare dialoger presenterades förslag till övergripande mål och frågor att jobba vidare med så att länet kan bidra till det nationella skogsprogrammets fokusområden.

Det finns fortfarande möjlighet att göra inspel via ett webbenkät som kommer att finnas tillgängligt på den här sidan fram till den 17 juni. Om du vill komma i kontakt med någon av oss i referensgruppen, se kontaktuppgifter nedan.

Illustration. Träd står i en handflata.

Läs mer om Västmanlands skogsprogram här

 

Kontaktuppgifter till oss:

Mårten Gustafsson, Länsstyrelsen i Västmanlands län marten.gustafsson@lansstyrelsen.se
Jenny Stendahl, Skogsstyrelsen Uppsala/Västmanlands distrikt jenny.stendahl@skogsstyrelsen.se
Susanne Granat, Region Västmanland susanne.granat@regionvastmanland.se
Eric Sundstedt, SLU Skogsmästarskolan eric.sundstedt@slu.se
Per Nyström, Mellanskog nergarden@bredband.net
Fredrik Melin, LRF Mälardalen fredrik-melin@hotmail.com
Bruno Bystrand, Sveaskog Norra Bergslagen bruno.bystrand@sveaskog.se

Anmälan till dialogmötet den 3 juni 2020

Dina kontaktuppgifter