Tillgänglighet

Tillgänglighet för miljöochklimatradet.se

Länsstyrelserna står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.miljoochklimatradet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.mijloochklimatradet.se som inte är tillgängligt för dig, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift, kan du skicka e-post till mailto:ulrika.mogren@lansstyrlsen.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka e-post till ulrika.mogren@lansstyrelsen.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. på grund av de brister som beskrivs nedan. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Navigering med tangentbord

  • Menyn går inte att markera och öppna i zoomat läge

Problem vid synnedsättning

  • Alla länkar har inte tydliga beskrivningar
  • Färgkombinationer saknar kontraster på webbplatsen
  • Text ligger på bilder
  • Rubriker och puffar följer inte med och blir större vid förstoring/zoom

Problem vid sökfunktion

  • Sökfunktion saknas

Generella problem

  • Ej fullständig meny med alla länkar till undersidor

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av miljoochklimatradet.se.

Senaste bedömningen gjordes den 14-10-2020

Webbplatsen publicerades oktober 2018.

Redogörelsen uppdaterades senast den 14-10-2020