Skogen och klimatförändringen

Ett konferens om hur skogen i Västmanland kan klimatanpassas med hjälp av satellitdata

Den 10 december 2019 hölls en konferens i Arboga om hur nya rymddata kan hjälpa oss att klara framtida klimatutmaningar.

Fokus på mötet var att föra en dialog där alla på fick ge sin bild av vad man tycker att skogsprogrammet ska fokusera på i Västmanland. Deltagare var representanter från Västmanland som representerade en stor spridning av intressen. Utöver beredningsgruppen representerade deltagarna Deltagarna fick ta del av vilka skogliga utmaningar som kommer med klimatförändringen och en inblick i hur nya rymddata och prognoser kan fungera som planeringsunderlag. Ett tiotal föreläsare gav under dagen olika infallsvinklar på framtida klimatutmaningar och hur rymddata och prognoser kan fungera som planeringsunderlag. Konferensen avslutades med en workshop där deltagarna i mindre grupper fick titta på behov, åtgärder och projektidéer med stöd av bland annat satellitdata.

Länk till program

Länk till Rapport från konferensen