Om rådet

Samverkan och engagemang kring länets miljöfrågor

Miljö- och klimatrådet har bildats för att samverka kring miljöfrågor i länet och för att skapa engagemang kring länets miljöfrågor på alla nivåer i samhället. Medlemmarna i rådet är företag och organisationer som genom sin verksamhet har stor betydelse för länets miljöutveckling. Visionen är att Västmanland ska vara en miljö- och klimatförebild år 2030. Rådet består för närvarande av omkring 40 aktörer. Till rådet kopplas även företrädare för miljöförbund, nätverk och ideella organisationer.

Gruppbild rådet

Samverkan

Rådets arbete ska ses som en del av genomförandet av strategier och program som är direkt kopplade till hållbarhetsmålen, miljömålen och klimatmålen. Genom en strukturerad samordning förstärks även det miljö- och klimatarbete som utförs inom andra grupperingar och nätverk.

Organisation

Rådet styrs av ledamöter, som har ledande roller inom sina organisationer. För att stödja rådet finns en beredningsgrupp och två fokusgrupper. Beredningsgruppen ansvarar för att inriktningsbeslut som fattats av rådet planeras och genomförs. Fokusgrupperna ansvarar för att planerade åtgärder genomförs.

Rådsstruktur MKR

Planering 2018

Årligen hålls fyra rådsmöten och däremellan beredningsgruppsmöten och fokusgruppsmöten. Klicka på årshjulet nedan för detaljerad information.

Kan du inte se plandisc klicka här

Rådets ledamöter

Rådet består av företrädare för länets myndigheter, kommuner, näringsliv, organisationer och akademi som genom sin verksamhet har stor betydelse för länets miljöutveckling. Rådets ledamöter har ledande roller inom sina organisationer. Följande medlemmar ingår för närvarande i rådet.

Akhtarzand Minoo
Ordförande
Landshövding
Länsstyrelsen i Västmanlands län

Carola Alzén

Alzén Carola
VD
Mälarhamnar AB

Håkan Carefall

Carefall Håkan
VD
Sala-Heby Energi

Eklund Magnus
Managing Director
Systemair AB

Lisa Fröberg

Fröberg Lisa
Stiftsadjunkt miljöfrågor
Svenska kyrkan

Carina Färm

Färm Carina
VD
VafabMiljö

Peter Gustafsson

Gustafsson Peter
Prorektor
Mälardalens Högskola

Mälarenergi AB

Herrman Lotten
Regionchef
Trafikverket Region Öst

Höjer Anna
VD
Bombardier Transportation

Höök Pär
Platschef
Yara AB

Karlsson Berg Eva
Chef Marknadsområde Mitt
Sveaskog

Lindblom Jonas
VD
m4-gruppen

Catharina Lindgren

Lindgren Catharina
VD
Carbomax AB

Liss Peter
VD
Svealandstrafiken AB

Nicklas Nilsson

Nilsson Nicklas
VD
Head of Product Area
Kanthal – Part of Sandvik Group

Tobias Nordlander

Nordlander Tobias
Kommunstyrelsens ordförande
Surahammars kommun

Nordling Christer
VD
Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

Per Nyström

Nyström Per
Näringspolitiskt ansvarig
Mellanskog

Johanna Odö

Odö Johanna
Kommunstyrelsens ordförande
Norbergs kommun

Olsson Tomas
Styrelseledamot
LRF Mälardalen

Catarina Pettersson

Pettersson Catarina
Kommunstyrelsens ordförande
Hallstahammars kommun

Andreas Porsvald

Porsvald Andreas
Regionråd
Region Västmanland

Ramsin Niclas
Director Logistics Sweden
Oriola

Kristina Reutermo

Reutermo Kristina
Director QEHS
Seco Tools AB

Anders Röhfors

Röhfors Anders
Kommunstyrelsens ordförande
Arboga kommun

Sahlin Maria
Miljöchef
SAAB AB

Elizabeth Salomonsson

Salomonsson Elizabeth
Kommunstyrelsens ordförande
Köpings kommun

Sigholm Niclas
VD
Sigholm AB

Sjöberg Erik
VPS & ESS Director
Volvo GTO PTP Köping

Jenny Stendahl

Stendahl Jenny
Distriktschef
Skogsstyrelsen Uppsala-Västmanland

Stenhag Staffan
Prefekt
SLU Skogsmästarskolan

Strengbom Pelle
Kommunstyrelsens ordförande
Kungsörs kommun

Sundquist Mikael
VD
Länsförsäkringar Bergslagen

Mikael Söderberg

Söderberg Mikael
Affärsutvecklingschef
Bostads AB Mimer

Anders Teljebäck

Teljebäck Anders
Kommunstyrelsens ordförande
Västerås Stad

Ungerstam Patrik
Plant Manager
Nordkalk AB

Marino Wallsten

Wallsten Marino
Kommunstyrelsens ordförande
Fagersta kommun

Lena Westerholm

Westerholm Lena
Hållbarhetschef
ABB AB

Lars-Erik Wige

Wige Lars-Erik
Styrelseordförande
Industriföreningen Västra Mälardalen

Wigelsbo Anders
Kommunstyrelsens ordförande
Sala kommun

Åsa Wreder

Wreder Åsa
Miljö- och kvalitetschef
Westinghouse Electric Sweden AB

Yng Lina
VD
Energikontoret i Mälardalen

Åkerlund Johan
VD
Solid Park Västerås