Om rådet

Samverkan och engagemang kring länets miljöfrågor

Miljö- och klimatrådet har bildats för att samverka kring miljöfrågor i länet och för att skapa engagemang kring länets miljöfrågor på alla nivåer i samhället. Medlemmarna i rådet är företag och organisationer som genom sin verksamhet har stor betydelse för länets miljöutveckling. Visionen är att Västmanland ska vara en miljö- och klimatförebild år 2030. Rådet består för närvarande av omkring 42 aktörer. Till rådet kopplas även företrädare för miljöförbund, nätverk och ideella organisationer.

Samverkan

Rådets arbete ska ses som en del av genomförandet av strategier och program som är direkt kopplade till hållbarhetsmålen, miljömålen och klimatmålen. Genom en strukturerad samordning förstärks även det miljö- och klimatarbete som utförs inom andra grupperingar och nätverk.

Organisation

Rådet styrs av ledamöter, som har ledande roller inom sina organisationer. För att stödja rådet finns en beredningsgrupp och två fokusgrupper. Beredningsgruppen ansvarar för att inriktningsbeslut som fattats av rådet planeras och genomförs. De två fokusgrupperna, God livsmiljö och Energi och klimat utgör referensgrupp till rådets projekt och ansvarar för att planerade åtgärder genomförs. Utöver den interna organisationen så drivs flera projekt inom Miljö- och klimatrådet. Sammantaget engagerar detta över 100 personer från fler än 50 organisationer.

 

43

rådsmedlemmar

51

organisationer

123

engagerade personer

Rådets ledamöter

Rådet består av företrädare för länets myndigheter, kommuner, näringsliv, organisationer och akademi som genom sin verksamhet har stor betydelse för länets miljöutveckling. Rådets ledamöter har ledande roller inom sina organisationer. Följande medlemmar ingår för närvarande i rådet.

Akhtarzand Minoo
Ordförande
Landshövding
Länsstyrelsen i Västmanlands län

Carola Alzén

Alzén Carola
VD
Mälarhamnar AB

Håkan Carefall

Carefall Håkan
VD
Sala-Heby Energi

Dellmyr Eva
Stiftskonsulent
Svenska kyrkan

Ekblad Magnus
Regionråd
Region Västmanland

Fjäll Jonas
Stora Manager
Ikea Västerås

Carina Färm

Färm Carina
Förbundsdirektör
VafaMiljö

Gunnar Niklas
VD
Mälarenergi AB

Gumaelius Lena
Prorektor
Mälardalens högskola

Hultberg Tobias
VD
Aros Congress Center Holding AB Västerås

Eriksson Mats
Regionchef Västerås/Mälardalen
Kungsleden

Jesse Klaus
ordf. Miljö- och byggnadsnämnden
Skinnskattebergs kommun

Kasper Roland
VD
Systemair AB

Källqvist Milkael
VD
Bostads AB Mimer

Lindblom Jonas
VD
m4-gruppen

Catharina Lindgren

Lindgren Catharina
VD
Carbomax AB

Liss Peter
VD
Svealandstrafiken AB

Nehrenheim Emma
Miljöchef
Northvolt AB

Lund Stellan
Kommunalråd
Kungsörs kommun

Nicklas Nilsson

Nilsson Nicklas
Head of Product Area
Kanthal – Part of Sandvik Group

Nordling Christer
VD
Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

Per Nyström

Nyström Per
Styrelseledamot
Mellanskog

Johanna Odö

Odö Johanna
Kommunalråd
Norbergs kommun

Olsson Tomas
Styrelseledamot
LRF Mälardalen

Catarina Pettersson

Pettersson Catarina
Kommunalråd
Hallstahammars kommun

Niclas Ramsin
Senior Management Consultant
Sweco AB

Kristina Reutermo

Reutermo Kristina
Hållbarhetschef
Seco Tools AB

Anders Röhfors

Röhfors Anders
Kommunalråd
Arboga kommun

Sahlin Marin
Miljöchef
SAAB AB

Elizabeth Salomonsson

Salomonsson Elizabeth
Kommunalråd
Köpings kommun

Sigholm Niclas
VD
Sigholm AB

Sjöberg Erik
Hållbarhetschef
Volvo GTO PTP Köping

Skottman Johanna
Kommunalråd
Surahammars kommun

Jenny Stendahl

Stendahl Jenny
Distriktschef
Skogsstyrelsen Uppsala-Västmanland

Stenhag Staffan
Prefekt
SLU Skogsmästarskolan

Thunell Anna
Kommunalråd
Västerås kommun

Marino Wallsten

Wallsten Marino
Kommunalråd
Fagersta kommun

Lena Westerholm

Westerholm Lena
Hållbarhetschef
ABB AB

Lars-Erik Wige

Wige Lars-Erik
Styrelseordförande
Industriföreningen Västra Mälardalen

Wigelsbo Anders
Kommunalråd
Sala kommun

Yng Lina
VD
Energikontoret i Mälardalen

Åkerlund Johan
CCO
Iver AB