Morgondagens skogar

En uppstartskonferens för arbetet med regionala skogsprogram i Södermanlands, Västmanlands och Örebro län

11 december 2018, Sundbyholms slott

Konferensen Morgondagens skogar genomfördes den 11 december på Sundbyholms slott utanför Eskilstuna

Konferensen var ett samarbete mellan Länsstyrelserna i Västmanlands, Södermanlands, och Örebro län. Den lockade ca 140 deltagare med bred representation från olika intressegrupper, bland annat privata skogsägare, skogsföretag, kommuner och intresseföreningar.

Syftet med konferensen var att påbörja processen med att utarbeta regionala skogsprogram i de tre länen och att utbyta kunskap med de olika aktörerna.

För att i så hög grad som möjligt uppnå en dialog mellan deltagare och arrangörer så:

  • uppmanades deltagarna att innan konferensen skicka in frågor och synpunkter till arrangören
  • var lappar med frågan Ge gärna förslag på frågor som moderatorn kan ta upp under dagen placerade på varje stol för att underlätta deltagarna att lämna frågor till moderatorn,
  • fanns en förslagslåda där alla hade möjlighet att lägga förslag, frågor, synpunkter eller tankar
  • fanns möjlighet att direkt ställa frågor till föreläsarna under dagen,
  • fick deltagarna via mentimeter skicka in de nyckelord de ville lyfta fram och som sedan presenterades i form av ordmoln för alla.

Länk till program och minnesanteckningar