Minska matsvinn i praktiken

-med fokus på det 12:e globala hållbarhetsmålet

Varmt välkommen på en konferens om #svinnbra lösningar för att minska matsvinnet i restauranger och storkök!

En tredjedel av all mat som produceras i världen slängs. I Sverige kastas ca 144 000 ton mat varje år bara från restauranger och storkök. Allt som slängs är inte onödigt, och man skiljer därför på matavfall och matsvinn. Matavfall är oundvikligt svinn och utgörs av oätliga delar av mat och dryck såsom skal, ben och kaffesump. Matsvinn definieras som mat som hade kunnat konsumeras om det hanterats annorlunda, och är t.ex. matrester som inte äts upp eller livsmedel som slängs för att de har möglat.

Matsvinn är ett etiskt, ekonomiskt och miljömässigt problem, och är ett prioriterat område i Sverige och globalt. Kommuner och företagare inom restaurangbranschen har stora möjligheter att vara med och påverka Sveriges arbete för minskat matsvinn. Som ett första steg är du varmt välkommen att delta i konferensen ”Minska matsvinn i praktiken – med fokus på det 12:e globala hållbarhetsmålet”. Konferensen är tänkt som en inspiration för hur du som arbetar inom restaurangbranschen eller inom kommun med frågor kopplade till storkök, konkret kan arbeta för att minska matsvinnet.


Vad är de globala målen?

I september år 2015 antog FN resolutionen Agenda 2030 som innebär att FN:s samtliga 193 medlemsländer är förpliktade att arbeta för att uppnå en social, miljömässig och ekonomisk hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, vilka i Sverige kallas för de globala målen.


Vad innebär det 12:e globala hållbarhetsmålet?

Det 12:e globala målet handlar om att säkerhetsställa konsumtions- och produktionsmönster som genererar låg miljö- och klimatpåverkan. Målet innehåller 11 delmål. Ett av dem, mål 12.3, innebär att det globala matsvinnet ska halveras till år 2030.


Om konferensen

På konferensen får du:

  • Inspiration från innovativa restauranger
  • Ta del av aktuell kunskap inom ”nudging”
  • Exempel på pågående arbete inom länet för att minska matsvinnet
  • Verktyg till hur man kan arbeta med matsvinn i praktiken
  • Möjlighet att stärka din organisations arbete inom Agenda 2030 och generationsmålet

 

Målgrupp:  Konferensen riktar sig främst till dig som arbetar med frågor kopplat till matsvinn inom kommun eller i restaurangbranschen.

Tid:  Onsdagen den 6 mars 2019, kl. 13.00-16.30

Plats:  Västerås slott

Anmälan:  Senast den 20 februari till: Tove Rydenstam, tove.rydenstam@mdh.se.
Ange i din anmälan om du har särskilda behov av utrustning eller hjälpmedel som arrangören ska tillgodose, eller om du har allergier eller behov av speciell kost.

Kostnad:  Deltagandet är kostnadsfritt.

Program:  Fastställt program kommer att finnas tillgängligt längre fram.

Frågor?  Om programmet eller praktiska arrangemang, kontakta:
Tove Rydenstam, tove.rydenstam@mdh.se, 021 – 10 15 44

 

Ta chansen att bli inspirerad till hur du kan göra skillnad!

Av hänsyn till allergiker är vi tacksamma om du undviker parfymer och andra starka dofter under konferensen.