Levande miljöledning

#levandemiljöledning

Miljöarbetet kan stärka verksamhetens varumärke, underlätta marknadsföring och bidra till ett förbättrat konkurrensläge.

Miljöledningssystemet är ett verktyg för att skapa ordning och reda i miljöarbetet och minska verksamhetens miljöbelastning. Miljöarbetet kan stärka verksamhetens varumärke, underlätta marknadsföring och bidra till ett förbättrat konkurrensläge. Med ett Svensk Miljöbas miljödiplom kan verksamhetens miljöarbete marknadsföras i hela Sverige

Organisationen strävar efter att erhålla en ”kvalitetsstämpel” på sitt arbete med att upprätthålla ett levande miljöledningssystem. Denna utmaning finns i tre olika nivåer:

Nivå 1 – denna nivå innebär att organisationen ska ha ett strukturerat internt miljöarbete där man har arbetat fram en miljöpolicy, analyserat sina miljöaspekter, upprättat miljömål samt tagit fram en handlingsplan med åtgärder.

Nivå 2 – Verksamheten miljödiplomeras enligt Svensk miljöbas eller liknande. Väljer man Svensk Miljöbas ska Svensk miljöbas kravstandard (4:2017) följas. Där anges vilka krav som ställs på utfärdare, revisorer och verksamheter.

Nivå 3 – Verksamheten certifieras i enlighet med ISO 14001 eller EMAS.

Miljödiplomering
Svensk miljöbas

Att miljödiplomera sin verksamhet innebär att ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas införs. Miljöledningssystemet är ett verktyg för att skapa ordning och reda i miljöarbetet och minska verksamhetens miljöbelastning. Miljöarbetet kan stärka verksamhetens varumärke, underlätta marknadsföring och bidra till ett förbättrat konkurrensläge. Med ett Svensk Miljöbas miljödiplom kan verksamhetens miljöarbete marknadsföras i hela Sverige.

Organisationerna nedan uppfyller de krav på utfärdare som Svensk Miljöbas ställer. De har därigenom rätt att tilldela företag och andra organisationer som uppfyller samtliga krav på verksamheter ett miljödiplom med Svensk Miljöbas logotyp. Ta gärna in offert från flera utfärdare så att ni kan jämföra stöd, hjälp och priser.

Godkända utfärdare:

COWI AB
Miljödiplomerar verksamheter i Västra Götalandsregionen. Godkänd till januari 2021.
Kontakt: Maria Hedqvist – mhe@cowi.se

Dekra Industrial AB
Miljödiplomerar verksamheter i hela Sverige. Godkänd till 31 mars 2023.
Kontakt: Max Öberg – max.oberg@dekra.com

EHS-Solutions AB
Miljödiplomerar verksamheter i södra Sverige under varumärket Miljödiplom Syd. Godkänd till december 2018.
Kontakt: Johan Larsson – johan@miljodiplomsyd.se

Eskilstuna Energi & Miljö AB
Miljödiplomerar verksamheter i hela Sverige. Godkänd till december 2022.
Kontakt: Susanna Thörn – susanna.thorn@eem.se

Järfälla kommun
Miljödiplomerar verksamheter i Järfälla kommun. Godkänd till februari 2021.
Kontakt: Kajsa Öberg – kajsa.oberg@jarfalla.se

Jönköpings kommun
Miljödiplomerar verksamheter i Jönköpings kommun. Godkänd till januari 2019.
Kontakt: Eva Göransson – eva.goransson2@jonkoping.se

Miljöförvaltningen Göteborgs Stad
Miljödiplomerar verksamheter i Göteborg, Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Godkänd till januari 2021.
Kontakt: Elin Lundin – elin.lundin@miljo.goteborg.se

Miljöstegen i Stockholm ekonomisk förening
Miljödiplomerar verksamheter i hela landet. Har avtal med Stockholms stad om miljödiplomering. Godkänd till december 2018.
Kontakt: Annika Johansson – annika.johansson@miljostegen.se

Miljöstrategen i Jönköping AB
Miljödiplomerar verksamheter i södra Sverige. Godkänd till december 2020.
Kontakt: Jens Ottosson – jens@miljostrategen.se

Rambo AB
Miljödiplomerar verksamheter i mellersta Bohuslän, i första hand Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum. Godkänd till februari 2019.
Kontakt: Leif Larsson – leif.larsson@rambo.se

RSM&CO AB (tidigare Askengren & Co AB)
Miljödiplomerar verksamheter i hela Sverige. Godkänd till mars 2021.
Kontakt: Lina Hult – lina.hult@rsmco.se

SamCert AB
Miljödiplomerar verksamheter i Göteborgs- och Stockholmsregionen samt i Bohuslän. Godkänd till januari 2022.
Kontakt: Ann-Sofie Gustafsson – ann-sofie@samcert.se

SEE U Halmstad AB
Miljödiplomerar verksamheter i södra Sverige. Godkänd till januari 2021.
Kontakt: Hanna Berggren – hanna.berggren@seeu.se

Sustema AB
Miljödiplomerar verksamheter i hela landet. Har avtal med Stockholms stad om miljödiplomering. Godkänd till december 2018.
Kontakt: Ellinor Avsan – ellinor.avsan@sustema.se

Uddevalla kommun
Miljödiplomerar verksamheter i Uddevalla kommun. Godkänd till december 2018.
Kontakt: Pia Svensson – pia.svensson@uddevalla.se

Utmärkt Miljö
Miljödiplomerar verksamheter i hela landet. Godkänd till december 2021.
Kontakt: Maria Pettersson – kontakt@utmarktmiljo.se

ViaTellus Miljökonsult
Miljödiplomerar verksamheter i hela landet. Godkänd till mars 2019.
Kontakt: Johanna Frej – johanna.frej@viatellus.se

Yggdrasil Miljömanagement AB
Miljödiplomerar verksamheter i hela landet. Godkänd till september 2022.
Kontakt: Petra Michélsen – Petra Michelsen

Örebro kommun
Miljödiplomerar verksamheter i Örebroregionen. Godkänd till februari 2019.
Kontakt: Kristian Hellström – kristian.hellstrom@orebro.se

Hur går miljödiplomering till?
Exempel från miljöförvaltningen i Göteborgs stad

 • Fyll i anmälningsblanketten och skicka in till miljöförvaltningen.
 • Du får en bekräftelse på att anmälan har kommit in och uppgifter på hur du anmäler dig till introduktion.
 • Du får inloggningsuppgifter till Logg-in sidan där du hittar handledningsmaterialet. På logg-in sidan hittar du också tider till introduktionstillfällena och hur du anmäler dig till dessa.
 • Anmäl dig till ett introduktionstillfälle.
 • Vid introduktionen går miljöförvaltningen igenom vad miljödiplomering är, vad du ska göra för att miljödiplomera din verksamhet och du får en pärm med en del av handledningsmaterialet att ta med. I handledningsmaterialet står det om miljödiplomeringens krav och det finns instruktioner, mallar, exempel och checklistor.
 • Efter introduktionen skickar miljöförvaltningen en offert på vad revision av din verksamhet kommer att kosta. Revisionen består av tre delar; dokumentgranskning, besök i verksamheten och revisionsrapport.
 • Du arbetar på i egen takt och skickar in följande dokument till miljöförvaltningen när de är klara:
  – Miljölaglista
  – Miljöutredning
  – Miljöpolicy
  – Miljöplan
  – Rutiner och instruktioner
  – Nödlägesplan
  – Miljöutbildning – genomförda och planerade
  – Checklista
  – Miljöberättelse
  – Uppföljning – från och med andra revisionen
  – Intern och extern kommunikation
  – Ledningens genomgång
 • Revisorn granskar de inskickade dokumenten för att säkerställa att innehållet överensstämmer med miljödiplomeringens krav.
 • Revisorn kontaktar dig och bokar tid för besök hos företaget/verksamheten.
 • Revisorn besöker verksamheten och går, tillsammans men en eller flera representanter, igenom att dokumenten uppfyller kraven för miljödiplomeringen samt kontrollerar att dokumenten stämmer överens med verkligheten.
 • Efter revisionen skickar miljöförvaltningen en revisionsrapport till dig.
 • Efter godkänd revision får du ett miljödiplom som intygar att miljödiplomeringens krav är uppfyllda och du får använda miljödiplomeringslogotypen i din marknadsföring. Så länge du har ett gällande diplom får du marknadsföra dig som miljödiplomerad.

 

För mer information se: https://www.svenskmiljobas.se/

Certifiering enligt ISO 14001

En organisation kan certifiera sig mot en standard. Det innebär att organisationen visar att den lever upp till de krav som står i standarden. Genom SS-EN ISO 14001 kan organisationer utifrån egna förutsättningar sätta miljömål och förbättra sitt arbetssätt, sina produkter eller tjänster. Organisationen formulerar sina mål utifrån en egen analys av sin miljöpåverkan. Bland annat kan det handla om ständiga förbättringar, miljöledning samt identifiering, värdering och prioritering av miljöaspekter.

Certifikatet kan till exempel vara i form av en licens, ett diplom eller en legitimation. För att få ett certifikat ska organisationen ha genomgått en så kallad certifieringsrevision. Oftast innebär det att en extern revisor granskat organisationens processer och rutiner på det område som standarden handlar om.

Certifierings-
organ:

A.g.r Certification Sweden AB
Tyresö
Tel: 08-21 33 40
Hemsida: http://www.agrcertifiering.se

AAA Certification AB
Alingsås
Tel: 0322-64 26 00
Hemsida: http://www.a3cert.com

BMG TRADA Certifiering AB
Hovås
Tel: 031-36 07 020
Hemsida: http://www.bmgprosanitas.se

Bureau Veritas Certification Sverige AB
Göteborg
Tel: 031-60 65 00
Hemsida: http://www.bureauveritas.se

DNV GL Business Assurance Sweden AB
Tel: 08-587 940 00
Hemsida: http://www.detnorskeveritas.se

Intertek Certification AB
Kista
Tel: 08-75 00 333
Hemsida: https://www.intertek.se

LRQA Sweden AB
Sävedalen
Tel: 031-26 21 80
Hemsida: http://www.lrqa.se

Qvalify AB
Jönköping
Tel: 036-33 60 000
Hemsida: http://www.qvalify.se

RISE Research Institutes of Sweden AB
Borås
Tel: 010-51 65 000
Hemsida: https://www.ri.se

Scandinavian Business Certification AB
Solna
Tel: 0768-24 80 07
Hemsida: http://www.sbcert.se

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB
Tel: 08-40 95 36 00
Hemsida: http://www.sbsc.se

Svensk Certifiering Norden AB
Åkersberga
Tel: 08-540 676 20
Hemsida: http://www.svenskcertifiering.se

Tuv Nord Scandinavia AB
Helsingborg
Tel: 010-47 49 900
Hemsida: https://www.tuv-nord.com/se/se/certifiering/

Vägledning

För att organisationen ska få ett ISO 14001-certifikat krävs det att

 • – Organisationen har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i den standard som ska tillämpas
 • – Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet
 • – Systemet är beskrivet
 • – System och beskrivning underhålls löpande
 • – Att verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 14001:2015 av ett ackrediterat certifieringsorgan

Certifieringsorganen utformar sin certifieringsprocess efter kraven i SS-EN ISO/IEC 17021. Bland annat finns krav på

 • – att den inledande certifieringsbedömningen görs i två steg
 • – att uppföljning ska göras på plats minst en gång per år
 • – att det efter maximalt tre år ska göras en grundligare utvärdering av systemets effektivitet och behov av förändringar som grund för nästa treårsperiod.

Certifiering enligt EMAS

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) är EU:s frivilliga miljölednings- och miljörevisionsordning. EMAS är ett komplett miljöledningssystem baserat på ISO 14001. Enligt EMAS ska den årliga miljöredovisningen vara offentlig och publiceras på Naturvårdsverkets webbplats. Därmed är EMAS också ett potentiellt kommunikationsverktyg för ISO 14001-certifierade företag och organisationer.

EMAS är öppet för alla typer av organisationer, till exempel den tillverkande industrin, tjänsteföretag, organisationer med myndighetsutövning och tillsynsarbete, samt företag som erbjuder finansiella tjänster och rådgivning.

EMAS är ett mer ambitiöst miljöledningssystem än ISO 14001 inom följande områden:

 • – Kommunikation – årlig publikation av tredjepartsgranskad miljöredovisning
 • – Prestanda – uppföljning av miljöprestanda med hjälp av indikatorer
 • – Hårdare krav på lag- och kravefterlevnad

I EMAS ingår krav på en oberoende granskning av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Certifierings-
organ:

BMG TRADA Certifiering AB
Hovås
Tel: 031-36 07 020
Hemsida: www.bmgprosanitas.se

Bureau Veritas Certification AB
Göteborg
Tel: 031-60 65 00
Hemsida: http://www.bureauveritas.se

DNV GL Business Assurance Sweden AB
Solna
Tel: 08-587 940 00
Hemsida: http://www.detnorskeveritas.se

Intertek Certification AB
Kista
Tel: 08-75 00 333
Hemsida: https://www.intertek.se

RISE Research Institutes of Sweden AB
Borås
Tel: 010-51 65 000
Hemsida: http://www.sp.se

Vägledning

Naturvårdsverket har bra vägledning för hur det gåt till att certifiera sig enligt EMAS:
http://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljoledning/emas/

EU-kommissionen har tagit fram flera olika typer av vägledningsmaterial för organisationer och företag som vill registrera sig enligt EMAS-förordningen.

EU-kommissionen arbetar även med att ta fram sektorspecifika referensdokument som bland annat beskriver bästa miljöledningspraxis och prestanda i världsklass för elva sektorer.

När miljökontrollanten har godkänt miljöledningssystemet och miljöredovisningen ska organisationen/företaget registrera sig hos Naturvårdsverket.

Då tilldelas organisationen/företaget ett registreringsnummer, får tillgång till EMAS-loggan och miljöredovisningen publiceras på Naturvårdsverkets hemsida.

Ansökan om registrering och förnyad registrering

Vid ansökan om registrering och förnyad registrering ska följande handlingar skickas till Naturvårdsverket:

 • – Ansökan om registrering (krävs inte vid förnyad registrering)
 • – Miljökontrollantens deklaration
 • – Informationskrav vid registrering och förnyad registrering
 • – Den godkända miljöredovisningen i pdf-format.