Välj bort korkat vatten.

#kranmärkt

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten.

Om en verksamhet är kranmärkt betyder det att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten.

Minst 300 gånger bättre för miljön

Med kranvatten slipper du transporter och tillverkning av vattenflaskor som orsakar onödiga koldioxidutsläpp och avfall. Det gör att en liter kranvatten är 300 gånger bättre för miljön jämfört med samma mängd flaskvatten. Kranvatten är hälsosamt och hållbart, både för dig och miljön.

Minst 250 gånger billigare

En liter kranvatten kostar 250 gånger mindre än samma mängd flaskvatten. Då har vi ändå räknat på det billigaste literpriset på flaskvatten, köpt i en vanlig matbutik. Kranvattnet är dessutom lokalproducerat och levereras direkt till din kran.

Genomförande:

För att kranmärka sin verksamhet är det första steget att börja internt och se över när och om flaskvatten används idag. Det kan exempelvis vara i matsal och cafeteria, interna möten eller externa konferenser och event. Det andra steget är att välja ut vilken del av verksamheten där kranmärkning ska genomföras. Exempelvis kan man börja med ett event eller en konferens, alternativt delar eller hela arbetsplatsen. Ta sedan område för område och förändra inköpen.

Det tredje och sista steget är att sätta upp interna mål och policys för hur man använder sitt vatten och följer upp arbetet. Alternativen till flaskvatten kan exempelvis vara att införskaffa en kolsyremaskin eller fina kannor att servera vatten i. Man kan också dela ut återanvändningsbara flaskor som kan fyllas på med kranvatten.

logga

Nivåer

Nivå 1 – märkningen är begränsad till externa event och seminarier.

Nivå 2 – märkningen omfattar delar av verksamheten i en division, avdelning eller enhet.

Nivå 3 – märkningen omfattar hela verksamheten.

Anmälan

Du ansöker om att kranmärka din arbetsplats via mälarenergi:

https://www.malarenergi.se/foretag/va-foretag/tjanster-vatten/kranmarkt/

Kontaktperson i Västmanland är Lisa Dyrberg på Mälarenergi