Dialogmöte Västmanlands skogsprogram

Ett dialogmöte om prioriteringar i
Västmanland inom det nationella
skogsprogrammet

Den 3 juni 2019 hölls ett dialogmöte på Tärna folkhögskola i Sala kring Västmanlands skogsprogramarbete. 

Fokus på mötet var att föra en dialog där alla på fick ge sin bild av vad man tycker att skogsprogrammet ska fokusera på i Västmanland. Deltagare var representanter från Västmanland som representerade en stor spridning av intressen. Utöver beredningsgruppen representerade deltagarna

 • Skogsbruk
 • Träindustri
 • Jakt
 • Åkerier
 • Markägarorganisationer
 • Entreprenörskap
 • Bioekonomi
 • Turism
 • Friluftsliv
 • Naturvård
 • Kulturmiljövård

Alla fick delge sina åsikter utan att bli avbrutna av andra vilket skapade respekt för varandras åsikter. 25 personer deltog på dialogmötet.

Länk till program

Länk till Minnesanteckningar

Länk till presentation