Klimatanpassa skogen mot brand

att driva skogsbruk i en framtid där bränder blir allt vanligare

Den 17 juni 2019 hölls ett seminarium om klimatanpassning i skogen för att minska skaderisken vid brand.

SMHI:s analys av framtidens klimat i Västmanlands län visar att antalet dagar med låg markfuktighet och antalet värmeböljor kommer att öka betydligt i framtiden. De senaste årens erfarenheter har visat hur dyrt och farligt det är med skogsbrand. Under detta seminarium lyftes hur man genom olika åtgärder i landskapet kan minska risken för stora skogsbränder.

Länk till program