2019-04-12
Vita fluffiga moln på en blå himmel.

Länets klimatstrategi är ute på remiss

Västmanlands klimatstrategi är nu ute på remiss till och med den 15 augusti 2019. Strategins ambition är att bidra med kunskap, inspiration och vägledning. Läs mer […]
2019-03-28
En man i grå kavaj föreläser framför ett tjugotal människor runt ett ovalt bord med vit duk.

#svinnbra avslutas

Rådets första projekt, #svinnbra, är genomfört och avslutat. Miljö- och klimatrådet anordnade den 6 mars, genom projektet #svinnbra, en uppskattad konferens om hur matsvinnet kan minska […]
2018-11-15
Lövskog med vitsippor.

Skogsprogram för Västmanland – ett sextonde projekt inom Miljö- och klimatrådet

Rådet beslutade den 19 september att påbörja arbetet med att ta fram ett skogsprogram för Västmanland. En röd tråd är skogens roll för ett hållbart samhälle […]
2018-10-01
Ungdomsrådets gröna symbol.

Nytt råd för unga – gymnasieungdomar erbjuds möjlighet att delta

Nu erbjuder miljö- och klimatrådet länets alla gymnasieungdomar möjligheter att bli en del av det nya ungdomsrådet för Västmanlands miljö och klimat. Genom ungdomsrådet vill vi […]
2018-09-17
Grön fylld cirkel med vit cyklist på cykel.

Utmaningen är igång!

Rådets alla medlemmar uppmanas att anta utmaningar som pågår till och med 2019. Utmaningarna är en viktig del i arbetet med att skapa hållbarhet och bli mer attraktiva […]
2018-09-14
Ett bi på en orange blomma.

Miljö- och klimatrådet växer

Miljö- och klimatrådet välkomnar fyra nya medlemmar som ger ett viktigt tillskott till hållbarhetsarbetet.  Anna Höjer är ny VD för Bombardier Transportation Sverige och ersätter Thore […]
2018-09-10
Blå laddstolpe utanför länstyrelsehuset.

Laddstolpe besöker projektet ”Ladda länet”

Den 5 september genomfördes ett seminarium kring laddning av elektriska bilar, fyra steg till en laddstolpe, Klimatklivet och laddstolpar. Detta är en del av genomförandet av […]
2018-09-03
Vita fluffiga moln på en blå himmel.

Klimatstrategi för Västmanland – ett nytt projekt inom Miljö- och klimatrådet

En ny klimatstrategi för Västmanland ska tas fram i samverkan inom rådet. Detta är en del i ett större uppdrag som Regeringen gett till samtliga Länsstyrelser. […]